انواع پروفیل های P.V.C تک جزئی ، دو جزئی و …

دسته :

خط تولید انواع پروفیل p.v.c در شکلها و سایزهای مورد نیاز تک جزعی و دو جزعی و…. همراه با برش اتومات در سایزهای دلخواه.